1.Kya salatul janaza aurath alag hi garme jamat pad sakte hai.2.wai mayyat ka firse masjid me pada sakte hai ?

Haji bhai

Aap ka sawal:
Siraj bhai sawal 1.Kya salatul janaza aurath alag hi garme jamat pad sakte hai.2.wai mayyat ka firse masjid me pada sakte hai

Jawab:
1. Aurat namaze janaza padh sakti hai, Balke padhana chahiye.
2. Sirf namaz padhane ki tarteeb ye ho to bohat behtar hai ke sab se pehle mard hazrat namaz padhein fir auratein namaz padhengi.

Lihaza aurataun ko thoda sabar karna hoga taake mard hazrat namaz padh lein fir ye namaz padh sakti hain.

3. Namaze janaza kabhi bhi padhi ja sakti hai yani mayyat ke dafnane ke kayi dinn baad bhi zarurat padhane par namaze janaza padhi ja sakti hai.