agar fajar ki sunnat ko kaza padhna zaruri hai ?? Agar fajar ki sunnat chut jaye toh usko padhna matlab kaza padhna zaruri hai

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

Siraj Bhai ek sawal agar fajar ki sunnat ko kaza padhna zaruri hai ??

Agar fajar ki sunnat chut jaye toh usko padhna matlab kaza padhna zaruri hai

 

Jawab:

Sunnat aur nawafil ki qaza nahee hoti yani unko baad mein padhane ko qaza nahee kehte.

 

Har sunnat ka bhi ek waqt hai agar kisi masrufiyat ki wajah se nahee padh paye to jab waqt mile tab padhana chahiye. Iss se sawab wahi milega insha allah kami na hogi shart ye hai ke sharayi uzr ho.

 

Rahi fajr ki sunnat ki baat, ye bohat aham sunnatein hain. Inko nabi s.a.w. ne chahe musafir hoon ya muqeem iss ko nahee chora hai (bukhari).