Agar kisi reason se fajar ki Namaz skip ho jaye to kabtak padna chahiye khaza namaz plz advice

Aap ka sawal:

Assalamualaikum. Sawal: Agar kisi reason se fajar ki Namaz skip ho jaye to kabtak padna chahiye khaza namaz plz advice