Agar zil qadh k mahine mai umrah kre to kya hajj krna zaruri ho jaata hai??

Mohsin bhai

Aap ka sawal:
Assalam u alikum
Siraj bhai mera ek sawaal hai

Agar zil qadh k mahine mai umrah kre to kya hajj krna zaruri ho jaata hai??

Jawab:
Zaruri nahee hai.

Agar aap ki isteta’at umarah karne ki hai yani jismani quwwat bhi aur maali taqat bhi, to hajj ke mosam mein hajj bhi kar liya jaye achcha hoga.
Behrehaal jiss par hajj farz ho chuka hai wo sab se pehle hajj hi ada kare, phir uss ke baad jitne chahe umare kare.
Jiss ka hajj ada ho chuka hai wo sirf umarah bhi kare to koi harj nahee.

Agar koi shaks zil-Qayda ke aakhari hafte mein ya zil-Hajj ke pehle hafte mein umarah karna chahe to wo aisa na kare.
Kyunki ye hajj ke ayyam hain inn mein hajj hi ada kare, baaqi poora saal umarah ke liye hota hi hai.