ALLAH Hafiz ka reply kya Dena chahiye?

Aap ka sawal:

ALLAH Hafiz ka reply kya Dena chahiye?

 

Jawab:

Allah hafiz kehna ye sirf tahzeeb aur tamaddun ke tahat hai sharayi eatebar se nahee.

 

Shariyat mein sirf assalam aur wa alaikum salam hi hai.

 

Allah hafiz kehne mein koi haraz bhi nahee hai. Barr e sageer ki tahzeeb ke mutabiq allah hafiz ka reply fi amanillah diya jata hai.

Yaad rahe ye bhi islami eatebar se nahee hai kyunki allah hafiz kehna ya fi amanillah kehne ki koi sharayi daleel maujood nahee hai.

 

Tahzeeban inn ko istemal karne mein koi muzahiqa nahee. Deeni eatebar se islam ka amal samazh kar na karein.