‘Aqeeda’ kise kehte hai sharaii or laghwi mayno ke sath smjhayiye.?

Aap ka sawal:

2) ‘Aqeeda’ kise kehte hai sharaii or laghwi mayno ke sath smjhayiye.?

 

Jawab:

Lafz aqeeda UQDATUNN se bana hai jiss ke maani hai pakki cheez ya pukhta bandhi huwi cheez. Iss se ek aur lafz bana hai AQD yani nikah jiss mein 2 log pukhtagi se bandh jate hain. Ye thi iski lugwi tareef.

 

Iski sharai tareef ye hai,

Insan ki wo soch jisko uss ne usse apna iman bana liya ho aqeeda kehalata hai.

Aqeeda insan ki soch ko kehte hain. Agar soch sahee hai dalail se mudallal hai to aqeeda sahee hai.

Dunya aur aakhirat ki kamiyabi aqeede par hi hai jisse iman bhi kehte hain. Agar iss mein kadbad ho jaye to saare aamal barbad ho jate hai. Aqeede ke bigad se insaan mushrik ho jata hai. Aur shirk iss dunya ka sab se bada gunah hai jisko allah maaf nahee karta.