As salaam u alaikum siraj bhai ek sawaal hai agar kisiko andesha hai ki tahajjud ke liye nahi uthenge toh kya woh isha baad tahajjud padh sakte ?

Aamer bhai

Aap ka sawal:
As salaam u alaikum siraj bhai ek sawaal hai agar kisiko andesha hai ki tahajjud ke liye nahi uthenge toh kya woh isha baad tahajjud padh sakte ?

Jawab:
Tahajjud ki namaz wo hai jo sahar ke waqt padhi jaati hai jab sab log so jaate hain.

Jaise ke allah kehta hai.
{وبالأسحار هم يستغفرون} [الذاريات : 18]
Tarjuma:
Aur wo (jannati) auqaat e sahar mein magfirat manga karte the.

Jiss tarah harr namaz ka ek waqt hai ussi tarah tahajjud ka bhi ek waqt hai aur wo hai sahar ka waqt.

Iss liye, tahajjud mein na uthane ke darr se isha ke baad tahajjud nahee ada kar sakte.