Bacche k kaan mein azan dena kaha tak sahi hai ???

Sohel bhai

Aap ka sawal:
Siraj bhai ek sawal …. Bacche k kaan mein azan dena kaha tak sahi hai ???

Jawab:
Bachche ke kaan mein azaan dene ke talluq se koi bhi sahee hadith maujood nahee hai.

Lihaza bachche ke kaan mein azan dena ya ek kaan mein azan aur ek kaan mein aqamat dena sahee nahee hai.