Bahot sari naato me Hazrat Muhammad SAW ke naam ke pehle lafz YA lagaya jata h.kya ye sahih hai?

Aap ka sawal:

Bahot sari naato me Hazrat Muhammad SAW ke naam ke pehle lafz YA lagaya jata h.kya ye sahih hai?

 

Jawab:

Nabi s.a.w. se directly jab sahaba mukhatib hote to uss waqt Ya Rasoolullah kehte the.

Ya hurf e nida hai. Ye aam taur par zinde ko mukhatib karne ke liye kiya jata hai. Nabi s.a.w. aaj se 1450 saal pehle iss saraye faani se kooch kar gaye. Iss liye ab ye lafz aap s.a.w. ke liye istemal nahee karna chahiye.