Bhai lekin bidaat ki mafi hai kya ???? Matlab jhanam mein saza paane k baad

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

Bhai lekin bidaat ki mafi hai kya ???? Matlab jhanam mein saza paane k baad

 

Jawab:

Marne se pehle bidaat se toba ki jaye to maafi mil jati hai. Agar koi shaksh shirk kare magar marne se pehle toba kar le to wo bhi maaf ho jata hai.