Birthday cake ya koi bhi cheez Jo birthday ke naam pr khilai jae khai ha sakhti h ya ni

Aap ka sawal:

Sir ans clear ni samjha ke birthday cake ya koi bhi cheez Jo birthday ke naam pr khilai jae khai ha sakhti h ya ni

 

 

Jawab:

Birthday cake kha sakte hain.

 

Ji haan aap birthday cake kha sakte hain.

 

Ji haan bilkul aap birthday cake kha sakte hain.

 

I think now it is so clear like crystel clear…..right.

 

 

Ab Masala cake ke halal ya haram ka nahee hai. Masala hai gair muslimaun ki mushabihat ikhtiyar karne ka.

Iss liye aisi cheezaun se parhaze karna chahiye.

Mazeed tafseel ke liye ooper wala ans padh lein.