Chughli aur ghibat kya hai aur difference kya hai in dono me? plz explain in short

Aap ka sawal:
Q1 Chughli aur ghibat kya hai aur difference kya hai in dono me?
plz explain in short

Jawab:

1. Chugali:
Chugali kehte hain ladayi aur fasad ki niyyat se logaun ki batein dusraun takk pahoonchana.
Chugali karne wale ke liye hadith mein 2 alfaz aaye hain
a). Nammam ( نمام )
b). Qattat ( قتات )

Issi ke talluq se Nabi e Akram s.a.w. ki ye ahadith hain,
فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة نمام»
Tarjuma:
Huzaefa r.a. kehte hain, maine rasool s.a.w. se suna, aap s.a.w. ne kaha,
Chugal khore jannat mein dakhil nahee hoga.
(Sahee Muslim – 290)

Issi tarah

فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة قتات»
Tarjuma:
Huzaefa r.a. kehte hain, maine rasool s.a.w. se suna, aap s.a.w. ne kaha,
Chugal khore jannat mein dakhil nahee hoga.
(Sahee Muslim – 291,292)

2. Geebat:
Geebat kehte hain, Kisi musalman ka zikar dusare ke aage iss tarah kare ke uss ko bura lage, aur jiss burayi ka wo zikar kare wo uss mein maujood ho.

Geebat ke talluq se bohat si ahadith hain,
Geebat ki tareef bayan karte huwe nabi s.a.w. ek haidth mein iss tarah kehte hain,
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»
Tarjuma:
Hazrat Abu Huraira r.a. se riwayat hai ke nabi s.a.w. ne faramaya,
Aye logo, kya tum jante ho GEEBAT kya hai?
Sahaba ne kaha, ALLAH aur uska RASOOL bohat behtar jante hain,
Aap s.a.w. ne farmaya,
Geebat ye hai ke tum apne bhai ka aisa zikar karo jiss se uss ko bura lage,
Fir aap s.a.w. se poocha gaya, ke agar wo burayi uss mein maujood ho to?
to Aap s.a.w. ne farmaya,
Yehi to geebat hai, jiss burayi ka zikar kiya jaa raha hai agar wo uss mein maujood na ho to tabb to wo BOHTAAN hoga.
(Sahee Muslim – 6593)

Dono mein faraq:
1. Chugali mein ladayi aur fasad karwane ki niyyat hoti hai, geebat mein ye zaruri nahee
2. Chugali mein jhoot ka istemaal kiya jaata hai taake fasad ho, geebat mein sach ka istemaal hota hai taake musalman ko bura lage.
3. Geebat karne se fasad ho ya na ho, chugali karne se fasad zarur hota hai.
4. Chugali ka talluq khas taur par awwam ki batein hukkam takk pahoochana hota hai, geebat mein ye tasawwur nahee paya jata.

..
Aur bohat se faraq ho sakte hain.

Que. Asked in ISLAM meri ZARURAT (Ladies Group)
Answered By : Siraj Inamdar