Generally Log bagair tahqeeque ke kisi per bhi koi bhi maamle mein ilzam laga dete hai Jo ke akhsar Tahumat bhi hoti h, Aur tahumat lagane ki saza islam me 80 kode h lekin chonke hum Darul kufr me rahte h to ye saza ni de sakhte. To tahumat lagane ka kafra kya hoga?

Aap ka hi dusra sawal:

Generally Log bagair tahqeeque ke kisi per bhi koi bhi maamle mein ilzam laga dete hai Jo ke akhsar Tahumat bhi hoti h,

Aur tahumat lagane ki saza islam me 80 kode h lekin chonke hum Darul kufr me rahte h to ye saza ni de sakhte.

To tahumat lagane ka kafra kya hoga?

 

Jawab:

Jiss tohmat ka zikar aap kar rahi hain iss ki saza 80 kode nahee hai. Isko bohtaan kehte hain aur ye zulm hai.

 

 

Jinn 80 kodaun ka aap zikar kar rahi hain wo sirf paakbaaz aurataun par zina ki tohmat lagane ke talluq se hai.

 

Jaisa ke allah kehta hai.

 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون [An-Noor : 4]

 

Hum jahan rehte hain wahan aisi hazaraun batein hoti hain. Inn logaun ko saza dene ke zimmedar hum nahee hain. Hamare yahan galiyan jitni saaf di jaati hain utna saaf bole nahee paate. Ye gaaliyan zina ki tohmat hi huwa karti hain. Aise jahilaun se milein to sabar karein aur inhein maaf kar dein.