halat e safar me agar hum zohar ki namaz k liye masjid me gay aur waha do rakat ho chuki ho aur mujhe do rakat jamat se mili to aise me hame kiya karna chahiye Woh do rakaat jo choot gai hai imam sahab k salam k bad ada karna ya nahi?

Farhan bhai

 

Aap ka sawal:

Ass salam alaykum bhai

bhai halat e safar me agar hum zohar ki namaz k liye masjid me gay aur waha do rakat ho chuki ho aur mujhe do rakat jamat se mili to aise me hame kiya karna chahiye

Woh do rakaat jo choot gai hai imam sahab k salam k bad ada karna ya nahi?

 

Jawab:

Chooti huwi 2 rakaat ada karenge.

 

Iski wajah ye hai ke aap jamat mein shareek huwe hain. Aur jamaat ki ahmiyat qasar se ziyada hai.

 

Agar aap safar mein hain aur saare musafir jamat banayein to namaz qasar karenge.

Aur agar musafiraun ka imam muqeem ho to namaz poori ada karenge.