Islami lebas(dress) kon sa hai tafser main bataiye

Farid bhai

 

Aap ka sawal:

Islami lebas(dress) kon sa hai tafser main bataiye

 

Jawab:

Islami libas ki bunyadi shart ye hai ke wo satar chupa sake.

 

Libas achcha aur khoobsurat ho.

 

Libas aurat ke libas ki mushabahat na karta ho.

 

Libas surkhi mayal (bhagwa) rang ka na ho.

 

Paijama takhane se ooper ho.

 

Gair muslumaun ki dharmik mushabahat wala na ho.

 

Sarr ka dhankana mustahab hai farz nahee.

 

Hindustan ke chaacha nehru ka libas sunnati libas nahee. Jisko hum nehru shirt kehte hain.

 

Choodidar panjabi aur pathani libas kisi ke culture aur tahzeeb ka hissa hain ye islami libas nahee.