jab khawateen imam jamat me namaz padrhe hai to imam or muqtadi ke beech ka distenc ktna rwhna chahiye? Imam ladki ho ladkiyo ki jamat ki tab ??

Haji bhai

 

Aap ka sawal:

Siraj bhai ..jab khawateen imam jamat me namaz padrhe hai to imam or muqtadi ke beech ka distenc ktna rwhna chahiye?

Imam ladki ho ladkiyo ki jamat ki tab ??

 

Jawab:

Chahe gents ki jamaat ho ya ladies ki imam aur muqtadi ke darmiyan ke fasle ki koi taayyun nahee hai.

Imam ki itteba uske fasle ya amal se nahee hoti balke uske hukum se hoti hai. Fasala asal nahee hukum asal hai.