Jaisa jannat me mard logo k liye hore hai waise hi aurto k liye kiya hai ?

Farhan bhai

 

Aap ka sawal:

Ass salam alaykum siraj bhai

Bhai mera ek sawal hai.

Jaisa jannat me mard logo k liye hore hai waise hi aurto k liye kiya hai ?

 

Jawab:

Dunya ke shohar aur biwi dono jannat mein jate hain to allah unka dubara nikah kara ke jannat mein rakhega.

 

Agar aurat ka shohar jannati nahee hai to aise waqt allah kisi aur jannati mard se uska nikah kara dega aur jannat mein rakhega.

 

Jaise mardaun ko dunya ki 2 auratein biwi ke taur par aur baaqi unginat hoorein milengi magar aurat ko sirf dunyawi jannati mard milega.