jo log nam ke pahle alhaaj laga rahe h kya ye sahi hai?

Fahad amodi bhai:

Aap ka sawal:
Siraz bhai ek sawal tha jo log nam ke pahle alhaaj laga rahe h kya ye sahi h

Jawab:
Al haaj lagana ye koi laqab nahee hai aur na hi koi intesaab hai aur na hi ye koi sanad yani certificate hai.

Alhaaj ya haaji saab usko kehte hain jo hajj ada kare. Aur aap log achche se jante hain ke hajj islam ki 5 bunyadaun mein se ek hai. Ye bhi sahabe isteta’at par farz hai jaise namaaz farz hai roza farz hai aur zakaat farz hai. Bas inn sab mein faraq itna hai ke inn ke ada karne mein maal wa daulat nahee lagti magar hajj ke ada karne mein maal daulat lagti hai.

Kya jo shaksh namaz ada karta hai uske naam se pehle namazi laga sakte hain?
Ya Kya jo shaksh roze rakhata hai uske naam se pehle rozi laga sakte hain?
Ya Kya jo shaksh zakaat ada karta hai uske naam se pehle zakati laga sakte hain?

Agar aap ka jawab nahee mein hai to bilkul isi tarah hajj karne wala apne naam se pehle haaji nahee laga sakta. Kyunki wo ek farz ada kar raha hai jo uss par aayad tha.

Hajj karne wale ke dill mein kabhi ye khwahish na ho ke log use haaji kahein. Albatta agar log uss ko haji sahab kahein to iss mein koi harj nahee.