Jo shaksh jhooti kasam khata hai uski kya saza hai?

Aap ka sawal audio mein:

Jo shaksh jhooti kasam khata hai uski kya saza hai?

 

Jawab:

Jhooti qasam khana kabeera gunah hai. Aur ye gunah bagair toba kiye maaf nahee hoga, yahi iski saza hai.