Kya darwaze par aay har faqeer ko khairat w zakat dena dena zaroori hota hai.?

Aap ka sawal:
2
Kya darwaze par aay har faqeer ko khairat w zakat dena dena zaroori hota hai.?

Jawab:
Aisa zaruri nahee hai.
Agar aap ke paas kuch ho to dijiye warna uss faqeer se achche andaz mein kahiye ke wo aage chala jaye.
Jaisa keh allah quran mein kehta hai
{قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم} [البقرة : 263]
Tarjuma:
Achchi baat karna aur (faqeer ki beadabi par) maaf karna bohat behtar hai aise sadqe se jo mangane wale ko takleef de. Aur allah be niyaz hai aur burdbaar hai.

Iss aayat se maloom huwa ke agar aap kisi mangane wale ko kuch nahee de sakte to uss se achchi baat keh kar usse aage badha dena chahiye, bajaye iss ke keh uss ko jhidkaya jaye ya uss par tanakashi ki jaye.

Answer from ISLAM meri ZARURAT group (Ladies Group).

Answer by: SIRAJ INAMDAR.