Kya Hazrat Muhammad SAW ke sadque mein dua mangi ja sakhti hai?

Aap ka sawal:

Assalamualaikum,

Kya Hazrat Muhammad SAW ke sadque mein dua mangi ja sakhti hai?

 

Jawab:

Ji nahee.

 

Allah ki zaat sabse alag hai. Uske misl koi nahee.

 

Allah par kisi bhi makhlooq ka, ya uss ki haisiyat wa waqar ka,  ya naam wa jalal ka dabao nahee chal sakta.

 

Allah apni marzi ka malik hai. Jiski dua chahe sune aur jis ki chahe radd kar de.