Kya khane ko nazar lag sakti ???

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

Siraj bhai a.s bhai ek sawal . Kya khane ku nazar lagsakti ???

 

Jawab:

Ji haan khane ko nazar lag sakti hai. Itna hi nahee humko aur hamare harr maal ko nazar lag sakti hai.

Jaisa ki hadith mein aata hai ke

Aap s.a.w. ne farmaya

Agar koi apne bhai ko ya uske maal ko dekhe aur usse achcha lage to kahe BARO KALLAHU yani allah barkat de tum ko tumhare maal ko (Munade Ahmad)

 

Aise alfaz se nazar nahee lagti hai.