Kya maiyaat ke samne Quran padhna ya wo Aayat e Kareema karna sahih h?

Aap ka sawal:

Kya maiyaat ke samne Quran padhna ya wo Aayat e Kareema karna sahih h?

 

Jawab:

Mayyat ke samne ya mayyat par quran nahee padhana chahiye.

Agar aisa kiya bhi gaya to uss mayyat ko koi fayda nahee hoga.

 

Haan albatta agar mayyat ki aulad quran padhe uss waqt ya kabhi bhi to mayyat ko zarur uska sawab milega.

Kyunki hadith e paak mein sawab e zariya mein aulad ka zikar hai na ke kisi rishtedaar ka ya koi pados ka.