Mujhe ek non muslim ne ek swaal pucha ke allah ne Adam (A.S) aur Yousuf (A.S) ko sajda karne ko kyu kaha sajda to sirf Allah ko karte hai?

Aap ka sawal:

Q. Mujhe ek non muslim ne ek swaal pucha ke allah ne Adam (A.S) aur Yousuf (A.S) ko sajda karne ko kyu kaha sajda to sirf Allah ko karte hai

 

Jawab:

Allah ne iss liye kaha kyuni

1. Wo apni marzi ka malik hai.

2. Shariyat saazi sirf allah ka haq hain. Yani har zamane mein shariyat ke masail alag alag rahe hain. Allah ne jab jo masala chaha rakh diya.

3. Shariyat e mohammadiya mein taazeemi sajde ki bhi ijazat nahee hai.

4. Bandaun ka kaam hukum ko manana hai. Allah se sawal karna nahee hai. Aur na hi uske hukum ki wajah janana hai.