Namaz main rafai dain karna sabit hai

Farid bhai

 

Aap ka sawal:

Namaz main rafai dain karna sabit hai

 

Jawab:

Ji haan sabit hai.

Iss amal ke liye be-shumar ahadith hain.