Safar ki kam se kam kitni miqdar hai jis me Qasr kiya ha skhta hai??? Isi tarh Qasr ki kitni muddat hai???

Aap ka sawal:

Safar ki kam se kam kitni miqdar hai jis me Qasr kiya ha skhta hai???

Isi tarh Qasr ki kitni muddat hai???

 

Jawab:

Safar ke liye koi khaas miqdar nahee hai aur na hi koi muddat hai.

 

Safar aam taur par jise safar kehte hain wo safar hai.

Yani jab aap ka safar shuru ho to aap namaz qasr kar sakti hain chahe aap abhi apne shahar mein hi kyun na hoon aur aap ki sawari ja bhi na rahi ho balke apni jagah par khadi hai.