shiya aur bhauri logo ku salaam karsakte ????

Sohel bhai

Aap ka sawal:
Siraj bhai ek sawal kya shiya aur bhauri logo ku salaam karsakte ????

Jawab:
Nahee kar sakte.

Agar wo salam kare to wa alaikum keh dein.

Shia aur bhori hazrat ka kalima hi alag hai. Jaise hum musalmanaun ka kalima ye hai
LA ILAH ILLALLAH
MOHAMMADUR RASULULLAH

Unke kalime ke alfaz alag hain aur kuch izafi bhi. Aqaid mein bhi bohat gadbad hai.