Shukrana ki namaz padhni chahiye ya sirf sajda e shukar aada karna chahiye?

Aap ka sawal:

Shukrana ki namaz padhni chahiye ya sirf sajda e shukar aada karna chahiye?

 

Jawab:

Shukrane ki koi special namaz nahee hai, Jiss tarah salatul hajja ka zikar hadith mein aata hai waise koi khaas shurane ki namaaz ka zikar nahee aata. Albatta shukrane ke sajde ka zikar milta hai.

 

Agar koi shaksh allah ka shukar ada karne ke liye koi nafil namaz padhana chahta hai to padh sakhata hai.

 

Magar asal baat ye hai ke agar koi shaksh sirf farayiz aur sunnataun ka hi ahetemam karle to iss se bada aur koi shukra ada nahee ho sakta.