Sir plz 786 ki haqiqat bataiye coz bahot sare log ise “taus pe tasmiya” ke taur per use karte hai?

Aap ka sawal:

 

Assalamualaikum,

Sir plz 786 ki haqiqat bataiye coz bahot sare log ise “taus pe tasmiya” ke taur per use karte hai?

 

Jawab:

1. 786 ki ye haqeeqat hai ke ye numberat hain.

2. 786 ka tarjuma log bismillah irrohman nirroheem se karte hain magar ye sahee nahee hai.

3. Log hurf e abjad ke hisab se 786 ka tarjuma karte hain. Agar hum bismillah ka poora tarjuma hurf e abjad ke hisaab se karein to wo 1084 hota hai.

4. Ye tareeqa gairaun se musalmanaun mein aaya hai. Yehi wajah hai ke hindu pandit aur jotishi logaun ke paas bhi aise hi nambarat hote hain.

5. Ferozullugat mein huruf e abjad diye gaye hain. Maine khud ek martaba iss par kam kiya. Jab HARI KRISHNA ka tarjuma kiya to wo 786 hi nikala.

6. Agar arabi ka badal nambarat ho sakte hain to namaz bhi inn hi nambarat mein padhane ki ijazat milni chahiye.