Siraj bhai agar hame dakkar aye to hum kya kahe alhumdulillah ya astagfiruallah ??

Haji bhai

 

Aap ka sawal:

Siraj bhai agar hame dakkar aye to hum kya kahe alhumdulillah ya astagfiruallah ??

 

Jawab:

Jab hamein dakkar aaye to khamoshi ikhtiyar karein kyunki iss talluq se quran aur hadith khamosh hain.

 

Dakkar aane par na alhamdulillah kahe aur na astagfirullah.

 

Dakkar aane par iss qisam ke alfaaz istemaal karna aur ye kehna ke islam mein aisa hi hai to ye bidaat hai.