Siraj bhai agar safar ki wajah se jumma chut jaye toh kya karna chahiye ??

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

Siraj bhai agar safar ki wajah se jumma chut jaye toh kya karna chahiye ??

 

Jawab:

Agar safar ki wajah se juma chut jaye to aap juma ke dinn ke hisab se juma ki faraz aur sunnat namazein ada kar sakte hain.

Iss mein baaz ulma ka ye bhi kehna hai ke aap zohar ada kar lein.

 

Meri raye mein pehli baat durust hai