siraj bhai ek sawal .. jis shaqs par bijli giri aur uski maut hogae toh woh kya Allah k azab se mara???

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

siraj bhai ek sawal .. jis shaqs par bijli giri aur uski maut hogae toh woh kya Allah k azab se mara???

 

Jawab:

Nahee aisa zaruri nahee hai.

Haan magar wo taqdeer se mara hai ye pakka hai.