siraj bhai ek sawal .. kya koi shukrane ki spl namaaz hai ????

Sohel bhai

 

Aap ka sawal:

siraj bhai ek sawal .. kya koi shukrane ki spl namaaz hai ????

 

Jawab:

Shukrane ki koi special namaz nahee hai, Jiss tarah salatul hajja ka zikar hadith mein aata hai waise koi khaas shurane ki namaaz ka zikar nahee aata. Albatta shukrane ke sajde ka zikar milta hai.

 

Agar koi shaksh allah ka shukra ada karne ke liye koi nafil namaz padhana chahta hai to padh sakhata hai.

 

Magar asal baat ye hai ke agar koi shaksh sirf farayiz aur sunnataun ka hi ahetemam karle to iss se bada aur koi shukra ada nahee ho sakta.