Yani dua se taqdir badalegi toh ye b toh taqdir me hi hoga toh badlegi na?

Aap ka sawal:

Yani dua se taqdir badalegi toh ye b toh taqdir me hi hoga toh badlegi na?

 

Jawab:

Zaroori nahee hai ke wo bhi taqdeer mein ho.

 

Taqdeer ki 2 qismein hain

1. Taqdeer e mutalaq

2. Taqdeer e muallaq.

 

Dua se allah taqdeer e muallaq ko badal deta hai.