Zakat ramzan mein hi de sakte ya saal bhar mein kabhi bhi de sakte.

Aap ka audio sawal:

Zakat ramzan mein hi de sakte ya saal bhar mein kabhi bhi de sakte.

 

Jawab:

Zakat kis mahine mein dein ye wo cheez tayy karegi jiss ki hum zakat nikalte hain.

 

Jiss cheez par ek saal poora ho jaye uss par zakat nikalti hai. Ab wo saal chahe kisi mahine mein bhi poora ho.

 

Misal ke taur par,

Agar aap ek sone ka necklace kharidti hain moharram ke mahine mein, aur wo sona 7.5 tole se ziyada hai to agle saal moharram mein hi aap uss sone ki zakat nikalengi. Na uss se pehle na uss ke baad.

Agar moharram ke mahine mein uss sone par zakat farz ho chuki thi aur aap ramzan ka intezaar kar rahi hain aur agar iss darmiyan aap ka inteqal ho jata hai to aap gunehgaar hongi. Kyunki aap ne zakat adaa nahee ki jabke aap par zakaat farz ho chuki thi.